[OSM-talk-nl] Fwd: [OSM-talk] Partners sought for cycle routing project

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Mon May 12 15:03:44 BST 2008


On Mon, 12 May 2008, Martijn van Oosterhout wrote:

> Ik weet niet of mensen hiermee kunnen helpen. Cycle-routing is wat wij
> willen, maar hebben wij organisaties die mee kunnen tellen?

Ik denk persoonlijk dat dit een van de aangrijppunten is om een OSM
organisatie een boost te geven, dan wel een groepje mensen de kans kan
geven om zich professioneel met OSM bezig te laten houden.


...nadeel is natuurlijk scheve gezichten. (als je begrijpt wat ik bedoel)


Stefan

More information about the Talk-nl mailing list