[OSM-talk-nl] friese tileserver

Cartinus cartinus at xs4all.nl
Thu May 29 20:19:15 BST 2008


On Thursday 29 May 2008 20:40:01 Theun wrote:
> Mogelijkheden volgens mij:
> - bug gefixt krijgen in Mapnik, ik neem tenminste aan dat een naam van een
> polygoon in elk geval binnen de grenzen van het polygoon getoond moet
> worden.
> - kanalen en vaarten onderverdelen in kleinere polygonen zonder grote
> bochten waardoor je grotere kans hebt dat de naam binnen het polygoon valt.

- De naam weghalen bij het polygoon en een stroomlijn met naam toevoegen zoals 
in het voorstel voor het taggen van brede rivieren.

-- 
m.v.g.,
Cartinus
More information about the Talk-nl mailing list