[OSM-talk-nl] Contact met KPN gezocht

Stefan de Konink stefan at konink.de
Tue Nov 11 13:43:12 GMT 2008


Wiebe van der Worp wrote:
> Wel moeten
> de eerste stappen ook doorlopen worden, KPN zoveel mogelijk de kans
> geven hun fout recht te zetten.

Voorlichting is benaderd, nog geen reactie van gehad, maar wat de 
uitkomst ook mag zijn er zal een persbericht uitgaan :) Immers, grote 
OSM applicatie.

>> Gezien er nu
>> duidelijk een media campagne aan de gang is, hoort er een OpenStreetMap
>> logo gewoon naast.
> 
> Prima voorstel, dat gaat dan over inbreuk van de 'By'-clausule. Is er
> ook inbreuk op de 'Share alike'-clausule? Wat voegen ze toe? Ik zou het
> ook voorleggen aan de juristen binnen Vrijschrift.

Ik kan dat moeilijk beoordelen van alleen dat plaatje. Ik zie wel dat 
hij anders is gerenderd.


Stefan




More information about the Talk-nl mailing list