[OSM-talk-nl] Contact met KPN gezocht

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Thu Nov 13 11:12:09 GMT 2008


Ronald Nooij wrote:

> Is dat niet een schoolboek voorbeeld voor "Viral Marketing"? En hebben  
> wij die niet zelf in gang gezet door op een vrij vroeg moment in een  
> openbare maillijst en middels een publicatie op OpenStreetMap.nl  
> bekendheid aan dit feit te geven?

Daarmee hebben wij ook bekendheid voor OSM gegeven. En mensen er op gewezen dat 
er een alternatief voor google maps is.

Ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt hier.

Maarten
More information about the Talk-nl mailing list