[OSM-talk-nl] Contact met KPN gezocht

Ronald Nooij ronald at ronsoft.nl
Thu Nov 13 11:41:24 GMT 2008


Citeren Maarten Deen <mdeen at xs4all.nl>:

> Ronald Nooij wrote:
>
>> Is dat niet een schoolboek voorbeeld voor "Viral Marketing"? En hebben
>> wij die niet zelf in gang gezet door op een vrij vroeg moment in een
>> openbare maillijst en middels een publicatie op OpenStreetMap.nl
>> bekendheid aan dit feit te geven?
>
> Daarmee hebben wij ook bekendheid voor OSM gegeven. En mensen er op   
> gewezen dat
> er een alternatief voor google maps is.
>
> Ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt hier.

Hmm... OpenStreetMap lift er natuurlijk ook in mee. Goed punt.

Gelukkig ben ik ook geen commerciële man :D

More information about the Talk-nl mailing list