[OSM-talk-nl] Gemeentegrenzen

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Tue Nov 18 13:28:01 GMT 2008


ik heb een klein stukkie op mijn blog gezet voor iedereen dit het ook
wil doen --> oegeo.wordpress.com

2008/11/18 Martijn van Exel <mvexel at gmail.com>:
> 2008/11/18 Richard Duivenvoorde <rdmailings at duif.net>:
>> Postcodes en ook woonplaatsen hebben misschien geen fysieke grenzen,
>> maar er zijn vele geodata-verkopers die die grenzen wel verkopen ca
>> bepalen.
>
> Zeker. Het nut ervan staat wat mij betreft buiten kijf, maar ik dacht
> voor de admin boundaries vooral aan de officieel vastgestelde (van
> overheidswege dus) indelingen.
> Hoe dan ook zou er een onderscheid (tagging) moeten zijn in officiële
> indelingen en officieuze indelingen / begrenzingen. De naamgeving
> 'administrative boundary' suggereert voor mij een 'officiële' of
> althans algemeen geaccepteerde indeling, maar dat weegt niet op tegen
> een hele aparte taghiërarchie voor niet-officiële indelingen..
>
>> Ze zijn vaak gewoon erg handig bij geografische analyses of gewoon om
>> leuke kaartjes te maken. Osm als 'vrije geodata' zou m.i. die dus ook
>> gewoon moeten bevatten.
>> Ik zou me in niet willen beperken tot alleen officiele administraties.
>
> Daar zijn we het over eens!
>
> --
> martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.schaaltreinen.nl/
>-- 
martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.schaaltreinen.nl/


More information about the Talk-nl mailing list