[OSM-talk-nl] Gemeentegrenzen

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Tue Nov 18 13:01:16 GMT 2008


2008/11/18 Richard Duivenvoorde <rdmailings at duif.net>:
> Postcodes en ook woonplaatsen hebben misschien geen fysieke grenzen,
> maar er zijn vele geodata-verkopers die die grenzen wel verkopen ca
> bepalen.

Zeker. Het nut ervan staat wat mij betreft buiten kijf, maar ik dacht
voor de admin boundaries vooral aan de officieel vastgestelde (van
overheidswege dus) indelingen.
Hoe dan ook zou er een onderscheid (tagging) moeten zijn in officiële
indelingen en officieuze indelingen / begrenzingen. De naamgeving
'administrative boundary' suggereert voor mij een 'officiële' of
althans algemeen geaccepteerde indeling, maar dat weegt niet op tegen
een hele aparte taghiërarchie voor niet-officiële indelingen..

> Ze zijn vaak gewoon erg handig bij geografische analyses of gewoon om
> leuke kaartjes te maken. Osm als 'vrije geodata' zou m.i. die dus ook
> gewoon moeten bevatten.
> Ik zou me in niet willen beperken tot alleen officiele administraties.

Daar zijn we het over eens!

-- 
martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.schaaltreinen.nl/


More information about the Talk-nl mailing list