[OSM-talk-nl] Canada volgt NL

Stefan de Konink stefan at konink.de
Wed Nov 19 16:33:01 GMT 2008


Wiebe van der Worp wrote:
> Kun je de meerwaarde van luchtfoto's in PD noemen? Aan welke bronnen
> moet er gedacht worden? Kadaster? RWS? ...?

Het probleem is dat bij inkoop van luchtfoto's ze in licentie worden 
genomen. In opdracht zou dat dus niet zo zijn, exact waar het business 
model van OpenStreetPhoto ;)


Stefan
More information about the Talk-nl mailing list