[OSM-talk-nl] Crossing roads

Gert Gremmen g.gremmen at cetest.nl
Wed Nov 19 16:13:01 GMT 2008


Tramlijnen en andere wegen:

 

Hoe om te gaan met de kruisingen?

Validator maakt er een waarschuwing van als

er geen node op de kruising ligt.

Ik geloof niet dat er een verkeerstype is

dat van in de ene naar andere baan kan switchen

en het is dus niet relevant voor de autorouter.

 

 

 

Regards,

Ing. Gert Gremmen

------------------------------------------------------------------------
------------

 
ce-test, qualified testing bv

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20081119/8ba736ac/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 8394 bytes
Desc: image001.gif
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20081119/8ba736ac/attachment.gif>


More information about the Talk-nl mailing list