[OSM-talk-nl] Antennekaart?

Martijn Pannevis openstreetmap at panman.nl
Fri Nov 28 14:31:02 GMT 2008


Zou de kaart met GSM antenne's nog ergens online kunnen staan? Wellicht 
heb ik er overheen gekeken, maar ik kon hem niet vinden.
Ik moet morgen een presentatie geven, en dit leek me ook een leuke 
invalshoek om OSM te noemen.
Stefan?
Groeten,
Martijn.

More information about the Talk-nl mailing list