[OSM-talk-nl] Antennekaart?

Stefan de Konink stefan at konink.de
Fri Nov 28 14:37:04 GMT 2008


On Fri, 28 Nov 2008, Martijn Pannevis wrote:

> Zou de kaart met GSM antenne's nog ergens online kunnen staan? Wellicht
> heb ik er overheen gekeken, maar ik kon hem niet vinden.
> Ik moet morgen een presentatie geven, en dit leek me ook een leuke
> invalshoek om OSM te noemen.
> Stefan?

De losse JOSM screenshot staat op de blog.


Stefan





More information about the Talk-nl mailing list