[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna dan

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sun Aug 2 20:23:14 BST 2009


Hi,

Ik heb de laatste paar weken gewerkt aan het wegwerken van Keep Right 
issues binnen de A10 ring van Amsterdam. Dat is best gelukt, er zijn nog 
wat dingen die ik niet kan oplossen zonder er langs te fietsen of omdat 
ik domweg niet weet hoe ik het moet oplossen.

Op dit moment zijn er geen issues meer voor:

 - non-closed ways
 - deprecated tags
 - missing tags
 - motorways without ref
 - places of worship without religion
 - ways without nodes
 - railway crossings without tag
 - wrongly used railway crossing tag
 - relations without type
 - overlapping ways
 - loopings
 - misspelled tags
 - 

Anderhalve issues bestaan er nog voor:

 - Voor "dead-ended one-ways" is er een issue [1] bij het Amstel station 
  in de buurt. Dat is domweg het begin van een fietspad dat kilometers 
  eerder hoort te beginnen. Ga ik ooit eens fix0ren.

 - Er is een issue voor "ways without nodes", zie [2]. Geen idee hoe dat 
  gedaan hoort te worden. Een way over de area's? Iets anders? Iemand?

 - Er is een "fixme tagged item" voor iets dat ik gewoon eens ter plekke 
  moet beoordelen. Het gaat om een klein stukje van de tram rails bij 
  het Centraal Station in de buurt, zie [3].

 - Er is een "intersections without junctions" issue aan de Sixhavenweg, 
  vlakbij de aanlegstijger van de veerpont bij het Centraal Station. 
  Zie [4]. Onsite survey nodig.

 - Er zijn nog drie "layer conflicts" op verschillende plaatsen en op 
  een manier waarvan ik niet weet hoe ik het hoor op te lossen. [5]

 - Er zijn nog twee "motorways connected directly" bij het Amstel 
  Business Park in de buurt, zie [5]. Kan ik niet oplossen zonder er 
  even te kijken. Komt nog wel eens.

Er zijn nog veel issues voor dingen die minder belangrijk vind:

 - De "almost-junctions". Het probleem is dat veel ervan gewoon false 
  positives zijn of op zijn minst een on-site survey vereisen. 

 - De "point of interest without name" issues. Persoonlijk vind ik deze 
  categorie een stuk minder interesant, tenzij we hier iets structureel 
  voor weten te bedenken. Slechts hier en daar eens een kroeg aanwijzen 
  vind ik niet erg boeiend (niet om te doen, niet in gebruik). 

Dus. Als iemand de opstaande issues weet op te lossen (uitgezonderd de 
laatste twee categorieen), dan graag. Ik zal verder vanaf nu nieuwe 
issues proberen bij te houden, zodat het er niet meer meer worden.

Ciao!


[1] http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=11991
[2] http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4561246
  http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4561245
[3] http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=548653
[4] http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4605962
  http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4605963
[5] http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4745309
  http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4778305
  http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4785587
[6] http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4865780
  http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4865782

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090802/9a91a186/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list