[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna dan

Stefan de Konink stefan at konink.de
Sun Aug 2 20:26:21 BST 2009


On Sun, 2 Aug 2009, Rejo Zenger wrote:

>  - Er is een issue voor "ways without nodes", zie [2]. Geen idee hoe dat
>    gedaan hoort te worden. Een way over de area's? Iets anders? Iemand?

Die kunnen we wel handigmatig fixen. Spelen op meer locaties.


Stefan

More information about the Talk-nl mailing list