[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna dan

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Wed Aug 5 19:21:39 BST 2009


++ 02/08/09 21:23 +0200 - Rejo Zenger:
>Ik heb de laatste paar weken gewerkt aan het wegwerken van Keep Right 
>issues binnen de A10 ring van Amsterdam. Dat is best gelukt, er zijn 
>nog wat dingen die ik niet kan oplossen zonder er langs te fietsen of 
[...]
> - Er zijn nog drie "layer conflicts" op verschillende plaatsen en op 
> een manier waarvan ik niet weet hoe ik het hoor op te lossen. [5]

Om onduidelijke redenen waren er toch nog tientallen "layer conflicts", 
die heb ik in de laatste paar dagen ook bijna allemaal weggewerkt.  Zie 
[1] voor het resultaat: als je de niet-boeiende "poi's zonder naam en 
pow's zonder religion" weglaat, tel ik nog rond de 25 issues. 

Die 25 issues wil ik ook wegwerken, door het op te lossen of als false 
positive te markeren. Voor een deel wacht dat op onsite survey, andere 
dingen weet ik niet hoe ik het moet oplossen.

Zo heb ik op een aantal plaatsen [2] een layer conflict voor een plein
tagged met "area: yes, highway: pedestrian, layer: 1" en een weg die er 
naar toe loopt die tagged is met "highway: footway" en impliciet "layer: 
0". Hoe hoor je dat netjes te doen?

Ik begrijp dat Keep Right issues niet perse een probleem hoeven te zijn. 
Maar, ik kan me voorstellen dat het inderdaad niet correct is wanneer 
een op een plein aansluitende weg op een andere layer zit dan het plein 
zelf. Is dat inderdaad een probleem?

De oplossing waar ik tot nu toe naar neig is het de weg er naar toe in 
twee delen te splitsen en het deel aan de kant van het plein te taggen 
met "layer: 1". In feite, hetzelfde als met de weg die naar een brug 
loopt. 

Is dat de manier? 

In het verlengde ervan, is het een probleem als twee of meer areas aan 
elkaar grenzen en op een afzonderlijke layer liggen? [3]

Alvast bedankt voor het meedenken![1]
http://keepright.ipax.at/report_map.php?zoom=13&lat=52.37837&lon=4.89948&layers=B00T&ch30=1&ch40=1&ch50=1&ch60=1&ch70=1&ch90=1&ch100=0&ch110=0&ch120=1&ch130=1&ch150=1&ch160=1&ch170=1&ch180=1&ch190=1&ch191=1&ch192=1&ch193=1&ch194=1&ch200=1&ch201=1&ch202=1&ch203=1&ch204=1&ch210=1&ch220=1&ch231=1&ch232=1&show_ign=0&show_tmpign=0&ch270=1

[2]
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4778305
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4764528
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4813036

[3]
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4745309

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090805/48614fe0/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list