[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna dan

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Wed Aug 5 20:52:20 BST 2009


++ 05/08/09 20:47 +0200 - Hans van Wijk:
>Allereerst: Ik vind het helemaal geweldig dat een hoofdstad in Europa zo
>schoon is gemaakt van KR fouten! De grote steden zijn doorgaans een woud van

Graag gedaan. Overigens ben ik er zeker van dat ik niet de enige ben die 
aan Keep Right issues heeft gewerkt in de laatste paar weken (maar wel 
ben ik waarschijnlijk de enige die het zo structureel deed). 

>en
>Vechtstreek' en directe omgeving schoon te houden van KR errors; helaas merk
>ik echter ook dat er regelmatig weer nieuwe bijkomen... en niet alleen
>vanwege de nieuwe checks van KR!
[...]

Ik wilde het nog los aankondigen, maar dat liet op zich wachten omdat ik 
het nog niet voldoende getest heb: als het goed is zijn nieuwe issues nu 
ook via een RSS feed beschikbaar, zie [1].

Omdat Keep Right's database met issue slechts een keer per week updated 
wordt krijg je waarschijnlijk ook slechts een keer per week notificaties 
(en dan meteen meerdere in ene keer). De RSS feed zit er pas net in en 
het kan dus zijn dat het nog niet naar verwachting functioneert.

Maar mocht het goed (gaan) werken, dan is dat een praktische toevoeging 
om regio's vrij van issues te houden.

>> 
>> De oplossing waar ik tot nu toe naar neig is het de weg er 
>> naar toe in twee delen te splitsen en het deel aan de kant 
>> van het plein te taggen met "layer: 1". In feite, hetzelfde 
>> als met de weg die naar een brug loopt. 
>> 
>> Is dat de manier? 
>Dat zou ik ook doen, maar waarom hebben die area's eigenlijk een layer<0 ?

Ik weet het niet zeker. In een van de gevallen gaat het om een soort 
uitbouwsel aan het land in het IJ, de stijger waar de veerboten aan- 
leggen. Waarom die als losse area's zijn getekend is me niet duidelijk, 
het zou evengoed een stuk van het land kunnen zijn. In het geval de 
Nieuwmarkt en het Leidsche Plein weet ik het ook niet. Iemand?

Anders haal ik daar die layer informatie ook gewoon weg, pas ik de vorm 
aan waar nodig en laat ik die wandelpaden er naar toe doorlopen tot op 
de way van de area. Is dat iets?[1] 
http://keepright.ipax.at/export.php?format=rss&ch=0,30,40,50,60,70,90,100,110,120,130,150,160,170,180,191,192,193,194,201,202,203,204,210,220,231,232,270&left=4.8269530682407&bottom=52.340682033385&right=4.963767185667&top=52.400527459173&db=osm_EU

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090805/fb258569/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list