[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna dan

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Wed Aug 5 20:43:57 BST 2009


++ 05/08/09 20:21 +0200 - Rejo Zenger:
>Die 25 issues wil ik ook wegwerken, door het op te lossen of als false 
>positive te markeren. Voor een deel wacht dat op onsite survey, andere 
>dingen weet ik niet hoe ik het moet oplossen.
[...]

Andere dingen waarvan ik niet zeker weet hoe "we het willen hebben":

http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4671602
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4671603
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4671604
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4671605

Dit zijn een tweetal trappen (rij treden) in het Max Euweplein. Die 
zullen er in het echt ook wel zijn, maar omdat ze midden in het plein 
zitten zit er geen pad aan vast. Dat levert toevallig een error op Keep 
Right als "almost-junction". De vraag is niet zozeer of Keep Right het 
hier goed doet, maar de vraag is vooral, willen we dat inderdaad zo in 
OSM, die trappen "in het niets"?

http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4715381
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4832345
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4755669
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4786346
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4475639
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4475638

Dit zijn onder andere een viertal "layer" issues. D'r is een perron 
getekend als area en tagged met layer 1, daarin een trap die uit een 
onderliggende layer omhoog komt en dwars op trap en area een kleine way 
zonder layer aanduiding.

Ik snap waarom Keep Right hier een melding van maakt. Mijn vraag heeft 
wederom niet zoveel met dat issue te maken: hoe hoor dat perron getekend 
te zijn? En die trap omhoog. Mij lijkt het dat die trap er wel hoort, 
maar die way daar dwars op niet (want geen toegevoegde informatie en 
niet "waarheidsgetrouw").

Tenslotte, de volgende issues denk ik alleen op te kunnen lossen met een 
onsite survey. Ik zou het niet erg vinden als iemand die eerder in de 
buurt is dat wil doen. Hehe. Het gaat om:

http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=3122296
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=3102983
(nabij NS Station Amsterdam Zuid/WTC)

http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4832776
(nabij Muziekgebouw, iets oostelijk van Centraal Station)

http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4561246
http://keepright.ipax.at/report_map.php?error=4561245
(nabij kruising A10 en S104)

Als ook deze issues als resolved of false positive gemarkeerd zijn, is 
Amsterdam binnen de ring A10 geheel vrij van Keep Right issues - voor 
het moment [1].

Wie kan me helpen met bovenstaande?
 


[1] Maar ik heb geen jaarwisseling nodig voor goede voornemens.

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090805/2c6d8bc5/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list