[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna dan

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Thu Aug 6 10:07:25 BST 2009


++ 06/08/09 10:56 +0200 - Lambert Carsten:
>
>> > Ik snap waarom Keep Right hier een melding van maakt. Mijn vraag heeft
>> > wederom niet zoveel met dat issue te maken: hoe hoor dat perron getekend
>> > te zijn? En die trap omhoog. Mij lijkt het dat die trap er wel hoort,
>> > maar die way daar dwars op niet (want geen toegevoegde informatie en
>> > niet "waarheidsgetrouw").
>>
>> Mijn voorstel zou zijn om het perron niet als area maar als way te tekenen.
>> Als ik de "way daar dwars op" goed begrijp is dat gedaan om de trap aan te
>> sluiten op het wegennetwerk en dat is goed. De fietspad daar impliceert ook
>> voetgangers. Je kunt je afvragen of het het nodig is een stukje voetpad
>> daar te tekenen maar helemaal verkeerd vind ik het niet.
>
>Ik had een verkeerd station in gedachte ! Bestaat die verbinding daar 
>(Zuid-WTC) wel?

Ik heb het onder meer over:

  http://www.openstreetmap.org/?way=31563499

Wat je ziet is een trap die van de onderdoorgang (het roze deel) omhoog 
komt en aan de linkerkant op het perron eindigt op een kleine voetpad, 
die verticaal lopende way. Die laatste staat haaks op een heel breed 
area, het perron.

Persoonlijk zou ik zeggen, die trap hoort er thuis (want een verbinding 
tussen de het straat- en perronniveau), maar dat dwarse voetpad op het 
perron is wat zinloos.

>Overigens als die trappen er wel zijn kun je het natuurlijk ook 
>oplossen zoals Skywave dat voor de trappen aan de andere kant heeft 
>gedaan door het aan te sluiten op de 'area'.

Ik wil ID's. :)

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090806/ae043451/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list