[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna dan

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Thu Aug 6 10:18:00 BST 2009


++ 06/08/09 10:36 +0200 - Lambert Carsten:
>Overigens voeg ik zelf alleen trappen toe daar waar die echt een nieuwe 
>verbinding vormen, bijvoorbeeld een trap die een brug/viaduct die de 
>weg eronder direct bereikbaar maakt voor voetgangers. In bovenstaande 
>geval was er al een verbinding.

Ook zonder zulke overduidelijke niveau overbrugging lijken trappen mij 
erg zinvol. Kleine, smalle trappen in een groot plein niet. Trappen in 
een pad of trappen over de gehele breedte van een plein lijken me zeer 
zinvol. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een routeplanner voor rolstoelers.

>Mijn voorstel zou zijn om het perron niet als area maar als way te 
>tekenen.

Waarom is dat? 

>Als ik de "way daar dwars op" goed begrijp is dat gedaan om de trap aan 
>te sluiten op het wegennetwerk en dat is goed. De fietspad daar 
>impliceert ook voetgangers. Je kunt je afvragen of het het nodig is een 
>stukje voetpad daar te tekenen maar helemaal verkeerd vind ik het niet.

Je hebt het over iets anders. Zie mijn andere e-mail, met directe link 
naar de way die ik bedoelde. 

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090806/5d1a83e4/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list