[OSM-talk-nl] Problemen met postgis en mapserver

Gert Jan Kruizinga gjk4all at gmail.com
Fri Aug 7 13:43:01 BST 2009


Mensen,Ik probeer shapes uit mijn postgis database te toveren met behulp van
mapserver, al mijn pogingen stranden echter in een error. De betreffende
shapefile werkte als zodanig prima maar nadat ik hem ingelezen had in
postgres/postgis met shp2pgsql krijg ik alleen maar de volgende melding:

*Warning*: [MapServer Error]: msPostGISLayerWhichShapes(): Error (ERROR:
column "NAAM" does not exist LINE 1: select
"NAAM","WATER",encode(AsBinary(force_collection(force... ^ ) executing
query: select
"NAAM","WATER",encode(AsBinary(force_collection(force_2d("the_geom")),'NDR'),'base64')
as geom,"gid" from netherlands_outline where the_geom &&
GeomFromText('POLYGON((-59366.4215654938 306839.000025,-59366.4215654938
614419.099962,350954.421565494 614419.099962,350954.421565494
306839.000025,-59366.4215654938
306839.000025))',find_srid('','netherlands_outline','the_geom')) in *
/data/public-docroot/test/example3.php* on line *53*

De colommen naam en water bestaan echter wel in de database

gis=# \d netherlands_outline
                 Table "public.netherlands_outline"
 Column |     Type     |               Modifiers
----------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------
 gid   | integer        | not null default
nextval('netherlands_outline_gid_seq'::regclass)
 naam   | character varying(40) |
 water  | character varying(1) |
 the_geom | geometry       |

In mapserver is de boel als volgt gedefinieerd:

  LAYER
    NAME "europa"
    GROUP "background"
    STATUS DEFAULT
    CONNECTIONTYPE POSTGIS
    CONNECTION "host=localhost dbname=gis user=gis_user
password=******** port=5432"
    DATA "the_geom from netherlands_outline"
    TYPE POLYGON
    PROJECTION
      "init=epsg:28992"
    END
    CLASS
        ... boel kleur definities ...
    END
  END

Wie kan mij uitleggen wat hier fout gaat en wat ik er aan kan doen? Ik begin
net met mapserver/postgis maar heb wel al wat ervaring met ESRI/Oracle. Ik
draai de volgende versies:

cgi-mapserver/unstable uptodate 5.4.2-1
mapserver-bin/unstable uptodate 5.4.2-1
mapserver-doc/unstable uptodate 5.4.2-1
postgresql-8.3/unstable uptodate 8.3.7-3
postgresql-8.3-postgis/unstable uptodate 1.3.5-1
postgresql-client-8.3/unstable uptodate 8.3.7-3
libpostgis-java/unstable uptodate 1.3.5-1
postgis/unstable uptodate 1.3.5-1

Bij voorbaat dank,


Gert Jan Kruizinga.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090807/e6d479ab/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list