[OSM-talk-nl] Problemen met postgis en mapserver

Steven Schreuder stevenschreuder at hotmail.com
Fri Aug 7 13:48:35 BST 2009


hoi,
ik weet het niet zeker, maar volgens mij heb ik iets vergelijkbaars gehad.
in postgis worden alle veldnamen met kleine letters geschreven. dus ik denk dat je ergens in je mapfile veldnamen met hoofdletters hebt geschreven

succes!

Stevenhttp://www.rugbyopdekaart.nl


Date: Fri, 7 Aug 2009 14:43:01 +0200
From: gjk4all at gmail.com
To: talk-nl at openstreetmap.org
Subject: [OSM-talk-nl] Problemen met postgis en mapserver

Mensen,Ik probeer shapes uit mijn postgis database te toveren met behulp van mapserver, al mijn pogingen stranden echter in een error. De betreffende shapefile werkte als zodanig prima maar nadat ik hem ingelezen had in postgres/postgis met shp2pgsql krijg ik alleen maar de volgende melding:


Warning: [MapServer Error]: msPostGISLayerWhichShapes(): Error
(ERROR: column "NAAM" does not exist
LINE 1: select "NAAM","WATER",encode(AsBinary(force_collection(force...
^
) executing query: select
"NAAM","WATER",encode(AsBinary(force_collection(force_2d("the_geom")),'NDR'),'base64')
as geom,"gid" from netherlands_outline where the_geom &&
GeomFromText('POLYGON((-59366.4215654938
306839.000025,-59366.4215654938 614419.099962,350954.421565494
614419.099962,350954.421565494 306839.000025,-59366.4215654938
306839.000025))',find_srid('','netherlands_outline','the_geom')) in /data/public-docroot/test/example3.php on line 53
De colommen naam en water bestaan echter wel in de database


gis=# \d netherlands_outline
                 Table "public.netherlands_outline" Column |     Type     |               Modifiers
----------+-----------------------+------------------------------------------------------------------- gid   | integer        | not null default nextval('netherlands_outline_gid_seq'::regclass)
 naam   | character varying(40) | water  | character varying(1) |
 the_geom | geometry       |

In mapserver is de boel als volgt gedefinieerd:


  LAYER    NAME "europa"
    GROUP "background"    STATUS DEFAULT
    CONNECTIONTYPE POSTGIS    CONNECTION "host=localhost dbname=gis user=gis_user password=******** port=5432"
    DATA "the_geom from netherlands_outline"    TYPE POLYGON
    PROJECTION      "init=epsg:28992"
    END    CLASS
        ... boel kleur definities ...
    END  END

Wie kan mij uitleggen wat hier fout gaat en wat ik er aan kan doen? Ik begin net met mapserver/postgis maar heb wel al wat ervaring met ESRI/Oracle. Ik draai de volgende versies:


cgi-mapserver/unstable uptodate 5.4.2-1
mapserver-bin/unstable uptodate 5.4.2-1
mapserver-doc/unstable uptodate 5.4.2-1
postgresql-8.3/unstable uptodate 8.3.7-3
postgresql-8.3-postgis/unstable uptodate 1.3.5-1

postgresql-client-8.3/unstable uptodate 8.3.7-3
libpostgis-java/unstable uptodate 1.3.5-1
postgis/unstable uptodate 1.3.5-1

Bij voorbaat dank,


Gert Jan Kruizinga.


_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090807/be443cc9/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list