[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna?dan

Lambert Carsten lhc.osm at solcon.nl
Fri Aug 7 16:03:11 BST 2009


On Friday 07 August 2009 11:32:07 Rejo Zenger wrote:
> ++ 06/08/09 13:07 +0200 - Lambert Carsten:
> >> >Mijn voorstel zou zijn om het perron niet als area maar als way te
> >> >tekenen.
> >>
> >> Waarom is dat?
> >
> >Ik zie de toegevoegde waarde van een perron als area niet. Integendeel het
> >maakt al die 'ways' die erop aansluiten nodeloos ingewikkeld. De
> > mapfeatures geeft aan dat het kan (als area aanmerken:"especially wider
> > ones") maar ik zie daar nauwelijks een discussie over dus het lijkt niet
> > erg doordacht. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway=platform
>
> Ok. Als je er alleen een way van zou maken, zou je dan voor perrons aan
> beide kanten een way maken, dus voor beide sporen? In het onderhavige
> geval komt namelijk de trap in het midden van het perron omhoog. Aan het
> eind van de roltrap kun je naar links voor het ene perron, rechts naar
> het andere. Of maak je een enkele way (met ref's naar beide sporen)? If
> so, hoe komt de trap daar dan aan?
Met dat soort details hou ik mij niet bezig. Als fietser erger ik mij aan al 
die mini vluchtheuvels en wat niet al. Die teken ik ook allemaal niet. Dat de 
trap midden in het perron omhoog komt is niet wezenlijk. Wel dat er daar 
ergens een mogelijkheid is om op het perron te komen.
Op een perron kun je over de hele lengte van de ene kant naar de andere 
kant 'oversteken'. Een 'way' is dus voldoende. Twee 'ways' klopt niet want 
dan moet je bij wijze van spreken een liggende ladder tekenen, onzin 
natuurlijk. 

Trouwens over die T kruisingen met verschillende layers is er ook een 'thread' 
op de algemene talk list (subject: Layer transitions):
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-July/039217.html
Nog niemand heeft zich gemeld als voorstander van die regel!

Lambert Carsten

More information about the Talk-nl mailing list