[OSM-talk-nl] noord-zuid lijn

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sun Aug 9 08:40:51 BST 2009


Hi,

Zie <http://www.openstreetmap.org/?way=34611587>. Volgens mij is dat de 
Noord-Zuid lijn van de metro die in aanbouw is in Amsterdam. Is nu 
tagged met enkel een "railroad:construction", in ieder geval op sommige 
plaatsen. Is dat alles dat er moet zijn?

Hoe gaan we om met de layer informatie voor dat ding? Het is immers in 
ondergronds, maar er is op zat plekken bovengronds ook van alles gaande.  
Ik zou zeggen dat op veel plaatsen "layer:0" correct is. Wat doen je dan 
met de kruisingen? Dat zijn geen railroad crossings. Wat is het beste om 
te doen?


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090809/c2a654bd/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list