[OSM-talk-nl] noord-zuid lijn

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sun Aug 9 09:54:30 BST 2009


++ 09/08/09 10:44 +0200 - Maarten Deen:
>> Hoe gaan we om met de layer informatie voor dat ding? Het is immers 
>> in ondergronds, maar er is op zat plekken bovengronds ook van alles 
>> gaande.  Ik zou zeggen dat op veel plaatsen "layer:0" correct is. Wat 
>> doen je dan met de kruisingen? Dat zijn geen railroad crossings. Wat 
>> is het beste om te doen?
>
>Alles wat in een tunnel zit krijgt tunnel=yes en een layer minder dan 0. 
>Stations krijgen gewoon een railway=station en toegangen tot het station krijgen 
>railway=subway_entrance.
>Ik weet alleen even niet of en hoe je toegangen met het station verbindt.

Mijn punt was, zolang die in aanbouw is heb je op veel plekken 
bovengronds ook een gewijzigde situatie. Het beste zou zijn om die hele 
route af te gaan en dat voor elk stukje te beoordelen. Is er een 
alternatief?
-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090809/ceec0468/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list