[OSM-talk-nl] noord-zuid lijn

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Sun Aug 9 10:41:26 BST 2009


Rejo Zenger wrote:
> ++ 09/08/09 10:44 +0200 - Maarten Deen:
>>> Hoe gaan we om met de layer informatie voor dat ding? Het is immers 
>>> in ondergronds, maar er is op zat plekken bovengronds ook van alles 
>>> gaande.  Ik zou zeggen dat op veel plaatsen "layer:0" correct is. Wat 
>>> doen je dan met de kruisingen? Dat zijn geen railroad crossings. Wat 
>>> is het beste om te doen?
>>
>>Alles wat in een tunnel zit krijgt tunnel=yes en een layer minder dan 0. 
>>Stations krijgen gewoon een railway=station en toegangen tot het station krijgen 
>>railway=subway_entrance.
>>Ik weet alleen even niet of en hoe je toegangen met het station verbindt.
> 
> Mijn punt was, zolang die in aanbouw is heb je op veel plekken 
> bovengronds ook een gewijzigde situatie. Het beste zou zijn om die hele 
> route af te gaan en dat voor elk stukje te beoordelen. Is er een 
> alternatief?

Ah, dat had ik even niet in de gaten. Bedoel je dan ook de tijdelijke situatie 
bij werkzaamheden?
Ik denk dat vooral omdat dat hele metrogebeuren nog lang gaat duren het best 
handig is om alles in OSM te zetten. En dan moet je dat met plaatselijke 
bekendheid doen.

Groeten,
Maarten
More information about the Talk-nl mailing list