[OSM-talk-nl] Parkeerautomaten

Roeland Douma unix at rullzer.com
Tue Aug 11 12:48:23 BST 2009


On Tuesday 11 August 2009 12:52:14 Philip Homburg wrote:
> In your letter dated Tue, 11 Aug 2009 11:02:49 +0200 you wrote:
> >algemeen gewoon chipknip). Natuurlijk is dit geen standaard tag maar het
> > lijkt mij nuttig hem toch te gebruiken, daar als payment:bank_card=yes
> > gebruikt wordt sommige toeristen (of mensen van het platte land) kunnen
> > denken dat je er ook gewoon met je pas kan betalen.
>
> Misschien payment:bank_card=nl:chipknip

prima idee.

> >mij niet juist. Zelf zat ik te denken aan ref:payment=* al kan dat ook
> >verwarrend zijn.
>
> ref:sms-payment?

Het is niet enkel sms. Dus vandaar gewoon ref:payment=*. Of iets van 
ref:mobile-payment?

Groet,
--Roeland
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090811/5ddb310e/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list