[OSM-talk-nl] Wegentagging in NL

Christiaan Welvaart cjw at daneel.dyndns.org
Wed Aug 12 19:43:53 BST 2009


hoi,

Ik heb (enige tijd geleden alweer) geprobeerd de wiki pagina waarop wordt 
uitgelegd hoe wegen in Nederland van tags kunnen worden voorzien in OSM 
[1] te verbeteren door dingen toe te voegen. Ik zie nu echter dat de 
bestaande beschrijvingen van algemene wegen niet helemaal lijken te 
kloppen. Ten eerste is het waarschijnlijk handig om wegen binnen en buiten 
de bebouwde kom te groeperen of zelfs in losse tabellen te zetten. Verder 
zijn volgens mij de onderstaande wijzigingen nodig.

(sommige beschrijvingen bevatten termen uit de Duurzaam Veilig [2] 
wegcategorisering)

Toevoegen: "Officiele ringwegen binnen de bebouwde kom (vaak 70km/h in 
grotere steden)": highway=primary

secondary binnen de bebouwde kom, vervangen door: "overige (niet 
officiele, 50km/h) ringwegen binnnen de bebouwde kom en soortgelijke 
gebiedsontsluitingswegen die bruikbaar zijn om van de ene naar de andere 
kant van een plaats te rijden"

tertiary binnen de bebouwde kom, vervangen door: "overige wegen binnen de 
bebouwde kom die toegang bieden tot meerdere wijken (of een grote wijk), 
vaak aftakkingen van primary of secondary wegen. De van Duurzaam Veilig 
terminologie afgeleide wijkontsluitingswegen of wijktoegangswegen vallen 
hier ook onder. De wegen in die (sub)categorie hebben ook een 
verblijfsfunctie (dus meerdere huizen aan de weg).

toevoegen: "overige wegen binnen de bebouwde kom die toegang bieden tot 1 
of enkele (kleine) wijken": highway=unclassified

toevoegen: "wegen op bedrijventerreinen": highway=unclassified

tertiary buiten de bebouwde kom, vervangen door:
"wegen (geen N-wegen) die dorpen of een dorp en een stad met elkaar 
verbinden"

toevoegen: "wegen in landelijke gebieden die toegang bieden tot bebouwing 
aldaar en officieel geen doorgaande functie hebben": highway=unclassified


     Christiaan


[1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging
[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_Veilig
More information about the Talk-nl mailing list