[OSM-talk-nl] Wegentagging in NL

Roeland Douma unix at rullzer.com
Wed Aug 12 22:57:59 BST 2009


Beste Christiaan,

Goed werk. Ik denk dat er veel mensen hier op de wiki zijn die hier 
ongetwijfeld een mening over hebben. En al zullen vele de lijst niet vaak meer 
raadplegen (ervaren mappers he) het kan nooit kwaad hier weer eens wat tijd in 
te steken!

Wat betreft de scheiding voor wegen binnen en buiten de bebouwde kom ben ik 
helemaal voor! Dit is een zeer belangrijk onderscheid en moet ook zeker naar 
voren komen op de pagina. Verder helpt het denk ik ook nieuwe mappers erg in 
het grote OSM bos daar ze zo makkelijker kunnen zien hoe iets getagd moet 
worden in plaats van de hele lijst door te lezen.

Ringwegen: +1

secondary binnen de bebouwde kom: misschien om het iets "duidelijker" te 
maken: (grote) verbindings wegen tussen wijken in een stad.

Verder ziet het er goed uit. Ik zal de pagina nog een doorlezen kijken wat er 
zo hier en daar veranderd is sinds de laatste keer.

Groet,
--Roeland

On Wednesday 12 August 2009 20:43:53 Christiaan Welvaart wrote:
> hoi,
>
> Ik heb (enige tijd geleden alweer) geprobeerd de wiki pagina waarop wordt
> uitgelegd hoe wegen in Nederland van tags kunnen worden voorzien in OSM
> [1] te verbeteren door dingen toe te voegen. Ik zie nu echter dat de
> bestaande beschrijvingen van algemene wegen niet helemaal lijken te
> kloppen. Ten eerste is het waarschijnlijk handig om wegen binnen en buiten
> de bebouwde kom te groeperen of zelfs in losse tabellen te zetten. Verder
> zijn volgens mij de onderstaande wijzigingen nodig.
>
> (sommige beschrijvingen bevatten termen uit de Duurzaam Veilig [2]
> wegcategorisering)
>
> Toevoegen: "Officiele ringwegen binnen de bebouwde kom (vaak 70km/h in
> grotere steden)": highway=primary
>
> secondary binnen de bebouwde kom, vervangen door: "overige (niet
> officiele, 50km/h) ringwegen binnnen de bebouwde kom en soortgelijke
> gebiedsontsluitingswegen die bruikbaar zijn om van de ene naar de andere
> kant van een plaats te rijden"
>
> tertiary binnen de bebouwde kom, vervangen door: "overige wegen binnen de
> bebouwde kom die toegang bieden tot meerdere wijken (of een grote wijk),
> vaak aftakkingen van primary of secondary wegen. De van Duurzaam Veilig
> terminologie afgeleide wijkontsluitingswegen of wijktoegangswegen vallen
> hier ook onder. De wegen in die (sub)categorie hebben ook een
> verblijfsfunctie (dus meerdere huizen aan de weg).
>
> toevoegen: "overige wegen binnen de bebouwde kom die toegang bieden tot 1
> of enkele (kleine) wijken": highway=unclassified
>
> toevoegen: "wegen op bedrijventerreinen": highway=unclassified
>
> tertiary buiten de bebouwde kom, vervangen door:
> "wegen (geen N-wegen) die dorpen of een dorp en een stad met elkaar
> verbinden"
>
> toevoegen: "wegen in landelijke gebieden die toegang bieden tot bebouwing
> aldaar en officieel geen doorgaande functie hebben": highway=unclassified
>
>
>      Christiaan
>
>
> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging
> [2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_Veilig
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090812/e3e3c819/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list