[OSM-talk-nl] Welke overheidsdata moeten vrij worden?

Stefan de Konink stefan at konink.de
Thu Aug 13 14:02:52 BST 2009


On Thu, 13 Aug 2009, samsa wrote:

> Is dat niet iets voor OSM-ers, om op te reageren?

We staan er tussen ;)


Stefan

More information about the Talk-nl mailing list