[OSM-talk-nl] mijn.openstreetmap.nl: snel en simpel een kaart op je website

Roeland Douma unix at rullzer.com
Thu Aug 13 16:21:21 BST 2009


Howdy,

Vandaag live gegaan. De eerste (alpha) release van mijn.openstreetmap.nl (voor 
meer info zie [1]). Hier is het mogelijk om snel en eenvoudig je eigen kaart 
te maken voor op je website.

Ik heb getracht het geheel een beetje gebruikersvriendelijk te maken, wat 
redelijk gelukt is, al zeg ik het zelf. Maar het geheel ziet er niet uit, als 
iemand daar mee wil klooien dan staat de source in git [2].

Hij is getest in FireFox, IE8 en konqueror. Gaarne hoor ik of het ook in 
andere browsers goed werk. Of dat het niet werkt.

En uiteraard is al het overige commentaar/tips welkom!

Groet,
--Roeland

[1] http://blog.openstreetmap.nl/index.php/2009/08/13/osm-kaartjes-op-je-
website-appeltje-eitje/
[2] http://git.openstreetmap.nl/index.cgi/mijn-osm.git/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090813/80ffd4c3/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list