[OSM-talk-nl] Wegentagging in NL

Christiaan Welvaart cjw at daneel.dyndns.org
Thu Aug 13 21:17:07 BST 2009


On Wed, 12 Aug 2009, Roeland Douma wrote:

> secondary binnen de bebouwde kom: misschien om het iets "duidelijker" te
> maken: (grote) verbindings wegen tussen wijken in een stad.

Daar zit wat in, maar de 'officiele' ringwegen zouden er dan ook onder 
vallen.

Misschien moeten we grote steden en kleinere plaatsen maar splitsen, 
hieronder een lijst van gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom:

Officiele ringwegen (in grotere steden):   primary

Belangrijke toegangswegen (bijvoorbeeld vanaf een snelweg) naar een 
officele ringweg:   primary

In steden met een officiele ringweg: overige wegen die grote delen 
(meerdere wijken) van de stad ontsluiten: secondary

N-wegen binnen de bebouwde kom: zie N-wegen buiten bebouwde kom

In plaatsen zonder officiele ringweg: een ringweg en/of andere wegen die 
de mogelijkheid bieden om van de ene kant naar de andere kant van de 
woonplaats te rijden (dit is dus een functie van die weg): secondary

Wegen binnen de bebouwde kom die toegang bieden tot enkele wijken (of een 
grote wijk), vaak aftakkingen van primary of secondary wegen. De van 
Duurzaam Veilig terminologie afgeleide wijkontsluitingswegen of 
wijktoegangswegen vallen hier ook onder. De wegen in die (sub)categorie 
hebben ook een verblijfsfunctie (dus meerdere huizen aan de weg): tertiary

Overige wegen binnen de bebouwde kom die toegang bieden tot een beperkt 
gebied (bijvoorbeeld 1 wijk): unclassified

En dan zitten we nog met wegen die een kleinere plaats op een snelweg of 
N-weg aansluiten.

Ook nog een vraag: een 30km/h weg in een woongebied waar geen huizen aan 
liggen maar eventueel wel 1 of meerdere bedrijfspanden.


     Christiaan
More information about the Talk-nl mailing list