[OSM-talk-nl] Wegentagging in NL

Christiaan Welvaart cjw at daneel.dyndns.org
Thu Aug 13 21:29:31 BST 2009


On Thu, 13 Aug 2009, Paul Smits wrote:

> Wat betreft tertiary buiten de bebouwde kom weet ik niet of je het zo
> beknopt moet omschrijven. Unclassified wegen kunnen bijvoorbeeld ook "wegen
> (geen N-wegen) die dorpen of een dorp en een stad met elkaar verbinden"
> zijn.

Het gaat mij om de functie van zo een weg. Dus als de weg functioneert als 
verbinding tussen twee dorpen of een dorp en een stad is die tenminste 
tertiary. Het lijkt mij tenminste dat de inwoners van het dorp dat een 
redelijk belangrijke weg vinden.

> Verder ziet het er prima uit. Wat mij trouwens opviel aan het huidige
> overzicht waren de titels die gegeven zijn aan de verschillende wegen buiten
> de bebouwde kom. "Provinciaal" zegt slechts iets over het beheer van de weg,
> niet de functie of uiterlijk. Veel zogenaamde "Nationale" (primary) wegen
> zijn in feite provinciaal.

Ik zou niet weten waar de term "Nationale weg" vandaan komt. Maar die 
benamingen voor N-wegen zijn inderdaad niet handig.


     Christiaan
More information about the Talk-nl mailing list