[OSM-talk-nl] OSM Foundation bestuur

Roeland Douma unix at rullzer.com
Mon Aug 24 14:25:44 BST 2009


On Monday 24 August 2009 15:18:10 Floris Looijesteijn wrote:
> > Side note:
> >
> > Ik snap trouwens niet waarom de ledenlijst van de OSMF niet openbaar is?
> > Dat de donaties wellicht anoniem worden gehouden vind ik wat anders,
> > maar elk lid is gelijk en kan dus probleemloos worden getoond. Sterker
> > nog, het zou kunnen motiveren om ook lid te worden.
>
> Omdat mensen zoals bijvoorbeeld mijzelf niet willen dat hun adres
> misbruikt wordt voor spam e.d.?
>
> Openbaar maken van dit soort gegevens zal zeker voor een aantal mensen een
> drempel vormen.

Gewoon naam is toch verder prima (linkje naar je osm.org profiel of zo 
misschien). Snap dat adressen niet kunnen maar enkel naam lijkt me geen 
probleem.

Groet,
--Roeland

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090824/10dfd855/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list