[OSM-talk-nl] OSM Foundation bestuur

ce-test, qualified testing bv - Gert Gremmen g.gremmen at cetest.nl
Mon Aug 24 14:55:57 BST 2009


>Ik vind dat het bestuur bij voorkeur zo breed mogelijk moet zijn. Ik vind echter niet dat je hiervoor bepalingen in de statuten oid moet opnemen (bv er mag van een >bedrijf maar één persoon in het bestuur zitten). 

Zo'n regel behoeft geen absoluut verbod te zijn, maar kan ook een "verbod mits".
Een goede argumentatie waarom wel 2 x lid, en/of het duidelijk maken van de belangen vóóraf
is de beste methode om het type probleem zoals nu is gebeurt te voorkomen.

>Dat laatste zijn kunstmatige grepen, die in de praktijk niet werken. Want er is altijd wel weer een of andere loophole om erom heen te kunnen. 


Wat een onzin, we MOETEN wettelijk een rijbewijs hebben, maar er zijn wel duizend mogelijkheden
om auto te rijden zonder rijbewijs. Daarom schaffen we die verplichting er een paraat te hebben nog niet af !!!
Regels en wetgeving zijn er mede om de "due diligence" van de bevolking/bestuursleden
te kunnen aantonen, nooit om absoluut te worden nageleefd.
Sommigen die dat toch proberen worden  (politie: 70km/h 's nachts geen kip op de weg, toch boete)
gehaat door de geregelden. (Hadden we geen "befehl ist befehl" vroeger? Is ook afgeschaft !)>Wél moet helder zijn >(bij de verkiezingen) wat de belangen etc van elke kandidaat is/zijn.

MOET  ?  : Dus toch een regeltje ?


Henk, voor een politicus geen sterke bijdrage.

Regards,

Ing. Gert Gremmen

g.gremmen at cetest.nl
www.cetest.nl

Kiotoweg 363
3047 BG Rotterdam
T 31(0)104152426
F 31(0)104154953

 Before printing, think about the environment. -----Oorspronkelijk bericht-----
Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org [mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org] Namens Henk Hoff
Verzonden: Monday, August 24, 2009 3:24 PM
Aan: OpenStreetMap NL discussion list
Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] OSM Foundation bestuur

Inmiddels weer terug in NL. En dank voor de felicitaties. Als jullie
met vragen en/of opmerkingen zitten, mail/bel me gerust.


Toch even ingaan op een paar onderdelen:
- Cloudmade vs OpenStreetMap
Dat niet iedereen overtuigd is van de goede intenties van Nick en
Steve inzake Cloudmade vs OpenStreetMap is ook het bestuur zich van
bewust geweest. (ik praat in verleden tijd, aangezien ik nu even
vanuit het perspectief van het oude bestuur redeneer). We zijn daar
ook prudent mee omgegaan. Om een voorbeeld te noemen: als er ook maar
een enigszins een vorm van belangenverstrengeling was bij
besluitvorming, heeft Steve en/of Nick zich terug getrokken uit de
besprekingen en de besluitvorming. Net als ik me heb teruggetrokken
bij het besluit rondom de toewijziging van de State of the Map
locatie.
Had het negatieve sentiment met meer communicatie opgelost kunnen
worden? Lastig te zeggen. Door continue te roepen dat er niets aan de
hand is, roep je ook vragen op. Daarnaast: Nick en Steve hebben
diverse keren aangegeven dat je ze kon bellen, mailen, skypen, IRC-en,
whatever, mocht je meer duidelijk willen hebben.
Ik denk dat iedereen, die samen met Steve en Nick hebben gewerkt dit
kunnen onderschrijven.
Tsja, als je kwaad wilt zien, dan zie je kwaadaardige dingen....


Even mijn persoonlijke mening hierover:
Ik vind dat het bestuur bij voorkeur zo breed mogelijk moet zijn. Ik
vind echter niet dat je hiervoor bepalingen in de statuten oid moet
opnemen (bv er mag van een bedrijf maar één persoon in het bestuur
zitten). Dat laatste zijn kunstmatige grepen, die in de praktijk niet
werken. Want er is altijd wel weer een of andere loophole om erom heen
te kunnen. Wél moet helder zijn (bij de verkiezingen) wat de belangen
etc van elke kandidaat is/zijn. Op deze wijze kan de kiezer een goede
afweging maken.

Vind ik dat Steve en/of Nick onoorbaar gedrag hebben getoond of
mogelijk een dubbele agenda hebben? Nee dat vind ik pertinent niet. Ze
hebben zich het afgelopen jaar tomeloos ingezet voor OpenStreetMap.
Dat heeft mogelijk ook wat tegen hun gewerkt: hun enthousiasme en
bevlogenheid is mogelijk door sommige buitenstaanders geïnterpreteerd
als "ze drukken een te grote stempel op de organisatie".- Cloudmade medewerkers worden massaal lid van OSMF
Er zijn in de afgelopen weken voorafgaande aan de AGM wat meer mensen
lid geworden dan "normaal". Mocht er bij de aanmeldingen
"abnormaliteiten" voordoen, wordt dit onderzocht. Zo zijn er inderdaad
enkele opmerkelijke aanmeldingen onderzocht, maar na nader onderzoek
geen reden waren tot weigering. We hebben als bestuur het recht om
iemand het lidmaatschap te weigeren. Even voor alle duidelijkheid: de
ledenadministratie ligt bij iemand van het bestuur die geen relatie
heeft met Cloudmade.- Openheid van de ledenlijst
Dit is een issue wat te maken heeft met de DPA (Data Protection Act).
We kunnen niet zomaar een lijst vrijgeven. En gaan we een lijst (onder
voorwaarden) vrijgeven, wat moet er dan op komen te staan? Nu met de
afgelopen discussie hebben we alle regelgeving omtrent dit soort zaken
nog er eens nauwkeurig op nageslagen. Je komt dan terecht bij de UK
Companies Act (want we zijn een rechtspersoon die valt onder de
Companies Act) en gelieerde wetgeving.
Kortgezegd wat daarin staat, is dat we de ledenlijst niet hoeven te
publiceren. Wanneer we dat wel willen doen, dan moeten we de volledige
lijst publiceren, en niet enkele personen weglaten. Vanuit de DPA mag
het niet zonder uitdrukkelijke toestemming van ieder individueel lid.
Ik kan jullie nu al zeggen: niet ieder gaan hiermee akkoord. (Floris
bijvoorbeeld ;-) En dat is zijn goed recht!)  Daarmee kunnen we de
ledenlijst dus niet publiceren.

Wat wel mag is dat leden (!) de "Register of members" mogen inzien.
Echter, wat er nu precies in deze Register moet staan is niet helemaal
100% helder wanneer je de Companies Act leest. Daar wordt nu actie in
ondernomen om dit helder te krijgen en (indien nodig) wordt de
ontbrekende info aangevuld. Wij (het [inmiddels oude] bestuur) zijn
van mening dat de info die we hebben voldoende is. Maar nogmaals, dat
wordt dus gechecked bij de verantwoordelijke instanties.

Leden die de lijst willen inzien, moet hiervoor een aanvraag indienen
bij de ledenadministratie onder vermelding van het doel van deze
inzage. Indien de reden niet in lijn is met de wettelijke bepalingen,
mag de aanvraag geweigerd worden. Deze inzage is trouwens wel strict
persoonlijk.

Tot zover maar even iets over de openheid van de ledenlijst.

Over ledenlijst: iets van een gratis lidmaatschap: Dat gaat niet
gebeuren. Deels omdat we dan wetgevingstechnisch (Zie die eerdere
Companies Act) ietwat in de gevarenzone komen.
Maar laten we het qua kosten ook even in perspectief zien. Dit is 15
GBP per jaar. Wanneer je tegelijkertijd met het aanmelden voor de
State of the Map lid was geworden, had het je maar 5 euro (!) gekost.
Even een vergelijk: je kunt lid worden van de Wikimedia Nederland (dus
niet van de internationale foundation). Kosten daarvoor ligt tussen de
12 en 30 euro.
Nu is er toevalligerwijs wel in de bestuursvergadering van afgelopen
zaterdag (voorafgaande aan de ledenvergadering) even kort gesproken
over differentiatie van lidmaatschapvergoeding afhankelijk van het
land waar je vandaan komt/woont. Dus dat mensen uit "arme landen"
minder lidmaatschapsgeld zouden hoeven te betalen als mensen uit
"rijke landen". Hierover zouden jullie (OSM-F leden) het komende jaar
mogelijk een voorstel voorbij kunnen zien komen....


Tot zover even een kort mailtje (wat toch wat langer is geworden...).

Gr,
Henk Hoff


Op 24 augustus 2009 13:48 schreef Milo van der Linden
(milo at opengeo.nl) het volgende:
> De OSMF is zich volgens mij goed bewust van het feit dat bewegingen in
> cloudmade verband met argusogen worden waargenomen.
> Wat Steve en/of Nick dus hadden kunnen doen was in detail uitleggen
> waarom er zoveel cloudmade personeel lid ging worden van de foundation
> met daarbij:
>
> - Motivatie voor het lidmaatschap
> - Intentie voor mate van bijdrage die de betreffende personen zouden
> kunnen doen binnen de OSMF (bepaalde expertise, zaken die cloudmade al
> geeft/gaat geven aan de community etc.)
> - De reden (Ik neem aan dat het vooral is om een financiële impuls in de
> vorm van de bijdragen van betreffende personen)
>
> Hiermee hadden ze op voorhand al het moddergooien kunnen voorkomen en
> hadden ze de criticasters de mogelijkheid gegeven om hun vragen
> rechtstreeks naar hen te richten.
>
> Nu is het hoogstwaarschijnlijk "ontdekt" en dan is een conflict snel
> geboren en aangezien de betrokken personen niet in beeld komen gaat het
> dan automatisch "en plein publique"
>
> Ook dit issue komt in mijn optiek dus neer op communiceren en had
> voorkomen kunnen worden.
>
> Regel 1 voor het correct omgaan met een community wanneer je een
> bestuursorgaan vormt: Wees altijd open over je motieven, ook al
> reflecteren deze niet die van iedereen, het geeft altijd ruimte voor
> dialoog in plaats van ruzie.
>
> Side note:
>
> Ik snap trouwens niet waarom de ledenlijst van de OSMF niet openbaar is?
> Dat de donaties wellicht anoniem worden gehouden vind ik wat anders,
> maar elk lid is gelijk en kan dus probleemloos worden getoond. Sterker
> nog, het zou kunnen motiveren om ook lid te worden.
>
>
>
> Wanneer de OSMF had aangegeven wa
>
> Martijn van Exel schreef:
>> Het ging hier niet om een OSMF-interne aangelegenheid, maar om
>> aantijgingen van Ramm jegens Cloudmade: de dubbele petten van Nick en
>> Steve, en het feit dat er zich plotseling een vrij groot aantal
>> Cloudmade-mensen had geregistreerd als lid van de Foundation. Ramm
>> suggereerde dat hier een opzet in het spel was om de verkiezingen te
>> beinvloeden en gebruikte gegevens die niet openbaar zijn - de
>> ledenlijst van de OSMF - om zijn punt te maken. Dat die gegevens niet
>> openbaar zijn, is overigens wel weer een OSMF-interne aangelegenheid.
>>
>> Dat het zo ontstane sentiment vervolgens verder *gevoed* wordt doordat
>> de communicatie van de OSMF niet optimaal is, sluit ik trouwens niet
>> uit.
>>
>> martijn van exel
>> http://schaaltreinen.nl/
>> twitter / skype: mvexel
>> flickr: rhodes
>>
>>
>>
>>
>> 2009/8/24 Milo van der Linden <milo at opengeo.nl>:
>>
>>> Ik denk dat het negatieve sentiment vooral wordt gevoed door het niet op
>>> alle fronten transparant acteren van de OSMF.
>>>
>>> Wanneer de foundation strikt voor haar doelstelling gaat en ook
>>> duidelijk en helder communiceert over haar activiteiten en afgeleide
>>> trajecten afketst of naar de community doorzet dan is er geen reden om
>>> modder te gooien.
>>>
>>> Het onduidelijk of niet communiceren wakkert negatieve gevoelens aan.
>>>
>>> Het probleem is inderdaad hetzelfde als in de politiek:
>>>
>>> Wanneer bepaalde zaken gesloten worden behandeld en later blijkt ineens
>>> iets te zijn gebeurd zonder dat de voorgeschiedenis openbaar is; dan
>>> zijn de poppen aan het dansen.
>>>
>>> Het grote "Nee tegen Europa" is hiervan een goed voorbeeld. Peilingen
>>> hebben uitgewezen dat het collectief "Nee" van de Nederlandse bevolking
>>> geen nee was tegen één europa, maar tegen de manier waarop de overheid
>>> het door onze strot probeerde te duwen.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Martijn van Exel schreef:
>>>
>>>> Ik vind het jammer dat Nick niet herkozen is en hoop dat het negatieve
>>>> sentiment dat in osmf-talk is gecreeerd door Frederik Ramm daar geen
>>>> doorslaggevende rol in heeft gespeeld. In het algemeen vind ik het
>>>> jammer dat de verkiezingen zo overschaduwd zijn door wantrouwen en
>>>> moddergooien. Maar dat schijnt bij de politiek te horen. Wat vind jij
>>>> hiervan?
>>>>
>>>> Groet
>>>> Martijn
>>>>
>>> _______________________________________________
>>> Talk-nl mailing list
>>> Talk-nl at openstreetmap.org
>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> Talk-nl at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


More information about the Talk-nl mailing list