[OSM-talk-nl] OSM Foundation bestuur

Henk Hoff toffehoff at gmail.com
Mon Aug 24 15:33:14 BST 2009


Waar het mij om gaat is, dat de leden zelf moeten kunnen bepalen wie
hun bestuur wordt. Zie ook de verkiezingen van afgelopen weekend: De
leden vonden kennelijk niet dat er meerdere personen van één bedrijf
in het bestuur moesten zitten. Kortom, de leden kunnen dit best zelf
regelen zonder dat we hiervoor regeltjes gaan opstellen.
Stel: twee mensen van één bedrijf mag niet. Maar wat dacht je van twee
mensen die een persoonlijke relatie met elkaar hebben, of iemand de
werkzaam is bij bv Navteq, of iemand die nog nooit een edit heeft
gemaakt in OSM?
Kortom, waar begin je en waar houdt het op?
En trouwens, wie gaat bepalen of het een geldige "mits" op het verbod
is? Moeten we voor die mensen dan ook niet een lijst met eisen hebben?

Kortom, wanneer de kandidaten openheid van zaken geven tijdens de
verkiezingen, kunnen de leden zelf beslissen of ze een uitzondering
willen maken op een morele regel die zelf vinden.


OK, dan geen MOETen wat betreft het openheid van zaken. Is dit beter:
"Het ligt in de lijn der verwachting dat de leden van de foundation
een hoge mate van transparantie met betrekking tot de functies en
belangen van de kandidaat-bestuurders verlangen; hetgeen tot uiting
zou moeten komen in een morele verplichting bij de betrokken
kandidaat-bestuurders, om een naar volledigheid reikende openheid te
geven van hun nevenfuncties (zowel bezoldigd als onbezoldigd) en
nadere belangen die van invloed kunnen zijn op zijn danwel haar
functioneren in de door zijn/haar geambieerde functie."

Lijkt me toch helder :-)

Gr,
Henk


Op 24 augustus 2009 15:55 schreef ce-test, qualified testing bv - Gert
Gremmen (g.gremmen at cetest.nl) het volgende:
>>Ik vind dat het bestuur bij voorkeur zo breed mogelijk moet zijn. Ik vind echter niet dat je hiervoor bepalingen in de statuten oid moet opnemen (bv er mag van een >bedrijf maar één persoon in het bestuur zitten).
>
> Zo'n regel behoeft geen absoluut verbod te zijn, maar kan ook een "verbod mits".
> Een goede argumentatie waarom wel 2 x lid, en/of het duidelijk maken van de belangen vóóraf
> is de beste methode om het type probleem zoals nu is gebeurt te voorkomen.
>
>>Dat laatste zijn kunstmatige grepen, die in de praktijk niet werken. Want er is altijd wel weer een of andere loophole om erom heen te kunnen.
>
>
> Wat een onzin, we MOETEN wettelijk een rijbewijs hebben, maar er zijn wel duizend mogelijkheden
> om auto te rijden zonder rijbewijs. Daarom schaffen we die verplichting er een paraat te hebben nog niet af !!!
> Regels en wetgeving zijn er mede om de "due diligence" van de bevolking/bestuursleden
> te kunnen aantonen, nooit om absoluut te worden nageleefd.
> Sommigen die dat toch proberen worden  (politie: 70km/h 's nachts geen kip op de weg, toch boete)
> gehaat door de geregelden. (Hadden we geen "befehl ist befehl" vroeger? Is ook afgeschaft !)
>
>
>
>>Wél moet helder zijn >(bij de verkiezingen) wat de belangen etc van elke kandidaat is/zijn.
>
> MOET  ?  : Dus toch een regeltje ?
>
>
> Henk, voor een politicus geen sterke bijdrage.
>
> Regards,
>
> Ing. Gert Gremmen
>
> g.gremmen at cetest.nl
> www.cetest.nl
>
> Kiotoweg 363
> 3047 BG Rotterdam
> T 31(0)104152426
> F 31(0)104154953
>
>  Before printing, think about the environment.
>
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org [mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org] Namens Henk Hoff
> Verzonden: Monday, August 24, 2009 3:24 PM
> Aan: OpenStreetMap NL discussion list
> Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] OSM Foundation bestuur
>
> Inmiddels weer terug in NL. En dank voor de felicitaties. Als jullie
> met vragen en/of opmerkingen zitten, mail/bel me gerust.
>
>
> Toch even ingaan op een paar onderdelen:
> - Cloudmade vs OpenStreetMap
> Dat niet iedereen overtuigd is van de goede intenties van Nick en
> Steve inzake Cloudmade vs OpenStreetMap is ook het bestuur zich van
> bewust geweest. (ik praat in verleden tijd, aangezien ik nu even
> vanuit het perspectief van het oude bestuur redeneer). We zijn daar
> ook prudent mee omgegaan. Om een voorbeeld te noemen: als er ook maar
> een enigszins een vorm van belangenverstrengeling was bij
> besluitvorming, heeft Steve en/of Nick zich terug getrokken uit de
> besprekingen en de besluitvorming. Net als ik me heb teruggetrokken
> bij het besluit rondom de toewijziging van de State of the Map
> locatie.
> Had het negatieve sentiment met meer communicatie opgelost kunnen
> worden? Lastig te zeggen. Door continue te roepen dat er niets aan de
> hand is, roep je ook vragen op. Daarnaast: Nick en Steve hebben
> diverse keren aangegeven dat je ze kon bellen, mailen, skypen, IRC-en,
> whatever, mocht je meer duidelijk willen hebben.
> Ik denk dat iedereen, die samen met Steve en Nick hebben gewerkt dit
> kunnen onderschrijven.
> Tsja, als je kwaad wilt zien, dan zie je kwaadaardige dingen....
>
>
> Even mijn persoonlijke mening hierover:
> Ik vind dat het bestuur bij voorkeur zo breed mogelijk moet zijn. Ik
> vind echter niet dat je hiervoor bepalingen in de statuten oid moet
> opnemen (bv er mag van een bedrijf maar één persoon in het bestuur
> zitten). Dat laatste zijn kunstmatige grepen, die in de praktijk niet
> werken. Want er is altijd wel weer een of andere loophole om erom heen
> te kunnen. Wél moet helder zijn (bij de verkiezingen) wat de belangen
> etc van elke kandidaat is/zijn. Op deze wijze kan de kiezer een goede
> afweging maken.
>
> Vind ik dat Steve en/of Nick onoorbaar gedrag hebben getoond of
> mogelijk een dubbele agenda hebben? Nee dat vind ik pertinent niet. Ze
> hebben zich het afgelopen jaar tomeloos ingezet voor OpenStreetMap.
> Dat heeft mogelijk ook wat tegen hun gewerkt: hun enthousiasme en
> bevlogenheid is mogelijk door sommige buitenstaanders geïnterpreteerd
> als "ze drukken een te grote stempel op de organisatie".
>
>
>
> - Cloudmade medewerkers worden massaal lid van OSMF
> Er zijn in de afgelopen weken voorafgaande aan de AGM wat meer mensen
> lid geworden dan "normaal". Mocht er bij de aanmeldingen
> "abnormaliteiten" voordoen, wordt dit onderzocht. Zo zijn er inderdaad
> enkele opmerkelijke aanmeldingen onderzocht, maar na nader onderzoek
> geen reden waren tot weigering. We hebben als bestuur het recht om
> iemand het lidmaatschap te weigeren. Even voor alle duidelijkheid: de
> ledenadministratie ligt bij iemand van het bestuur die geen relatie
> heeft met Cloudmade.
>
>
>
> - Openheid van de ledenlijst
> Dit is een issue wat te maken heeft met de DPA (Data Protection Act).
> We kunnen niet zomaar een lijst vrijgeven. En gaan we een lijst (onder
> voorwaarden) vrijgeven, wat moet er dan op komen te staan? Nu met de
> afgelopen discussie hebben we alle regelgeving omtrent dit soort zaken
> nog er eens nauwkeurig op nageslagen. Je komt dan terecht bij de UK
> Companies Act (want we zijn een rechtspersoon die valt onder de
> Companies Act) en gelieerde wetgeving.
> Kortgezegd wat daarin staat, is dat we de ledenlijst niet hoeven te
> publiceren. Wanneer we dat wel willen doen, dan moeten we de volledige
> lijst publiceren, en niet enkele personen weglaten. Vanuit de DPA mag
> het niet zonder uitdrukkelijke toestemming van ieder individueel lid.
> Ik kan jullie nu al zeggen: niet ieder gaan hiermee akkoord. (Floris
> bijvoorbeeld ;-) En dat is zijn goed recht!)  Daarmee kunnen we de
> ledenlijst dus niet publiceren.
>
> Wat wel mag is dat leden (!) de "Register of members" mogen inzien.
> Echter, wat er nu precies in deze Register moet staan is niet helemaal
> 100% helder wanneer je de Companies Act leest. Daar wordt nu actie in
> ondernomen om dit helder te krijgen en (indien nodig) wordt de
> ontbrekende info aangevuld. Wij (het [inmiddels oude] bestuur) zijn
> van mening dat de info die we hebben voldoende is. Maar nogmaals, dat
> wordt dus gechecked bij de verantwoordelijke instanties.
>
> Leden die de lijst willen inzien, moet hiervoor een aanvraag indienen
> bij de ledenadministratie onder vermelding van het doel van deze
> inzage. Indien de reden niet in lijn is met de wettelijke bepalingen,
> mag de aanvraag geweigerd worden. Deze inzage is trouwens wel strict
> persoonlijk.
>
> Tot zover maar even iets over de openheid van de ledenlijst.
>
> Over ledenlijst: iets van een gratis lidmaatschap: Dat gaat niet
> gebeuren. Deels omdat we dan wetgevingstechnisch (Zie die eerdere
> Companies Act) ietwat in de gevarenzone komen.
> Maar laten we het qua kosten ook even in perspectief zien. Dit is 15
> GBP per jaar. Wanneer je tegelijkertijd met het aanmelden voor de
> State of the Map lid was geworden, had het je maar 5 euro (!) gekost.
> Even een vergelijk: je kunt lid worden van de Wikimedia Nederland (dus
> niet van de internationale foundation). Kosten daarvoor ligt tussen de
> 12 en 30 euro.
> Nu is er toevalligerwijs wel in de bestuursvergadering van afgelopen
> zaterdag (voorafgaande aan de ledenvergadering) even kort gesproken
> over differentiatie van lidmaatschapvergoeding afhankelijk van het
> land waar je vandaan komt/woont. Dus dat mensen uit "arme landen"
> minder lidmaatschapsgeld zouden hoeven te betalen als mensen uit
> "rijke landen". Hierover zouden jullie (OSM-F leden) het komende jaar
> mogelijk een voorstel voorbij kunnen zien komen....
>
>
> Tot zover even een kort mailtje (wat toch wat langer is geworden...).
>
> Gr,
> Henk Hoff
>
>
> Op 24 augustus 2009 13:48 schreef Milo van der Linden
> (milo at opengeo.nl) het volgende:
>> De OSMF is zich volgens mij goed bewust van het feit dat bewegingen in
>> cloudmade verband met argusogen worden waargenomen.
>> Wat Steve en/of Nick dus hadden kunnen doen was in detail uitleggen
>> waarom er zoveel cloudmade personeel lid ging worden van de foundation
>> met daarbij:
>>
>> - Motivatie voor het lidmaatschap
>> - Intentie voor mate van bijdrage die de betreffende personen zouden
>> kunnen doen binnen de OSMF (bepaalde expertise, zaken die cloudmade al
>> geeft/gaat geven aan de community etc.)
>> - De reden (Ik neem aan dat het vooral is om een financiële impuls in de
>> vorm van de bijdragen van betreffende personen)
>>
>> Hiermee hadden ze op voorhand al het moddergooien kunnen voorkomen en
>> hadden ze de criticasters de mogelijkheid gegeven om hun vragen
>> rechtstreeks naar hen te richten.
>>
>> Nu is het hoogstwaarschijnlijk "ontdekt" en dan is een conflict snel
>> geboren en aangezien de betrokken personen niet in beeld komen gaat het
>> dan automatisch "en plein publique"
>>
>> Ook dit issue komt in mijn optiek dus neer op communiceren en had
>> voorkomen kunnen worden.
>>
>> Regel 1 voor het correct omgaan met een community wanneer je een
>> bestuursorgaan vormt: Wees altijd open over je motieven, ook al
>> reflecteren deze niet die van iedereen, het geeft altijd ruimte voor
>> dialoog in plaats van ruzie.
>>
>> Side note:
>>
>> Ik snap trouwens niet waarom de ledenlijst van de OSMF niet openbaar is?
>> Dat de donaties wellicht anoniem worden gehouden vind ik wat anders,
>> maar elk lid is gelijk en kan dus probleemloos worden getoond. Sterker
>> nog, het zou kunnen motiveren om ook lid te worden.
>>
>>
>>
>> Wanneer de OSMF had aangegeven wa
>>
>> Martijn van Exel schreef:
>>> Het ging hier niet om een OSMF-interne aangelegenheid, maar om
>>> aantijgingen van Ramm jegens Cloudmade: de dubbele petten van Nick en
>>> Steve, en het feit dat er zich plotseling een vrij groot aantal
>>> Cloudmade-mensen had geregistreerd als lid van de Foundation. Ramm
>>> suggereerde dat hier een opzet in het spel was om de verkiezingen te
>>> beinvloeden en gebruikte gegevens die niet openbaar zijn - de
>>> ledenlijst van de OSMF - om zijn punt te maken. Dat die gegevens niet
>>> openbaar zijn, is overigens wel weer een OSMF-interne aangelegenheid.
>>>
>>> Dat het zo ontstane sentiment vervolgens verder *gevoed* wordt doordat
>>> de communicatie van de OSMF niet optimaal is, sluit ik trouwens niet
>>> uit.
>>>
>>> martijn van exel
>>> http://schaaltreinen.nl/
>>> twitter / skype: mvexel
>>> flickr: rhodes
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2009/8/24 Milo van der Linden <milo at opengeo.nl>:
>>>
>>>> Ik denk dat het negatieve sentiment vooral wordt gevoed door het niet op
>>>> alle fronten transparant acteren van de OSMF.
>>>>
>>>> Wanneer de foundation strikt voor haar doelstelling gaat en ook
>>>> duidelijk en helder communiceert over haar activiteiten en afgeleide
>>>> trajecten afketst of naar de community doorzet dan is er geen reden om
>>>> modder te gooien.
>>>>
>>>> Het onduidelijk of niet communiceren wakkert negatieve gevoelens aan.
>>>>
>>>> Het probleem is inderdaad hetzelfde als in de politiek:
>>>>
>>>> Wanneer bepaalde zaken gesloten worden behandeld en later blijkt ineens
>>>> iets te zijn gebeurd zonder dat de voorgeschiedenis openbaar is; dan
>>>> zijn de poppen aan het dansen.
>>>>
>>>> Het grote "Nee tegen Europa" is hiervan een goed voorbeeld. Peilingen
>>>> hebben uitgewezen dat het collectief "Nee" van de Nederlandse bevolking
>>>> geen nee was tegen één europa, maar tegen de manier waarop de overheid
>>>> het door onze strot probeerde te duwen.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Martijn van Exel schreef:
>>>>
>>>>> Ik vind het jammer dat Nick niet herkozen is en hoop dat het negatieve
>>>>> sentiment dat in osmf-talk is gecreeerd door Frederik Ramm daar geen
>>>>> doorslaggevende rol in heeft gespeeld. In het algemeen vind ik het
>>>>> jammer dat de verkiezingen zo overschaduwd zijn door wantrouwen en
>>>>> moddergooien. Maar dat schijnt bij de politiek te horen. Wat vind jij
>>>>> hiervan?
>>>>>
>>>>> Groet
>>>>> Martijn
>>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-nl mailing list
>>>> Talk-nl at openstreetmap.org
>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>>>
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Talk-nl mailing list
>>> Talk-nl at openstreetmap.org
>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> Talk-nl at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
More information about the Talk-nl mailing list