[OSM-talk-nl] Routering met waypoints toegevoegd aan YOURS

Milo van der Linden milo at opengeo.nl
Tue Aug 25 21:06:09 BST 2009


Ik vind het een mooie stap en ja, er blijft altijd ruimte voor
verbetering, maar dat is juist MOOI!

Ik denk dat het goed zou zijn wanneer we de TRAC omgeving van Yours
gebruiken om problemen te melden.

Op die manier kan Lambertus constructief in gaan op verzoeken en is voor
iedereen duidelijk wat de status is.

http://trac.openstreetmap.org/query?component=yours&order=priority

More information about the Talk-nl mailing list