[OSM-talk-nl] Status: live-renderer

Ceriel Jacobs cerieljacobs at gmail.com
Sat Feb 7 13:46:16 GMT 2009


Voor mijn gevoel is de "aangekondigde" live-renderer nog niet actief  
op tile.openstreet.nl
Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de live-renderer op  
tile.openstreet.nl?


PS Hier proberen we slippymap aan de gang te krijgen op Mac OS X, maar  
op dit moment blijft het steken bij het configureren van de postgresql  
database.

 > -----Oorspronkelijk bericht-----
 > Van: talk-nl-boun... at openstreetmap.org
 > [mailto:talk-nl-boun... at openstreetmap.org] Namens Stefan de Konink
 > Verzonden: vrijdag 19 december 2008 19:47
 > Aan: OpenStreetMap NL discussion list
 > Onderwerp: [OSM-talk-nl] OSM = 3FM
 >
<snip>
 > het is sneller en het gebruikt minder bandbreedte. Samen met Roeland
 > die het stukje python-mapnik intelligentie heeft geschreven, gaan  
we in
 > de komende week ook het updaten van de kaart aanpakken, in plaats
 > van zomaar plaatjes weg te gooien, gaan we dat intelligenter doen:
 > direct weggooien als er iets is veranderd. Daarmee krijgen we een
 > live-renderer, zodat we binnen tien minuten nadat jij een wijziging
 > hebt gestuurd naar de OSM API, wij een aangepaste kaart hebben.
More information about the Talk-nl mailing list