[OSM-talk-nl] OpenKVK

Lambert Carsten lhc.osm at solcon.nl
Mon Jun 15 20:22:47 BST 2009


On Monday 15 June 2009 14:16:35 Hay (Husky) wrote:
> 2009/6/15 Rejo Zenger <osm-talk-nl at subs.krikkit.nl>:
> > Ik weet niet helemaal zeker wat je onder "vrij maken" verstaat, maar het
> > openkvk.nl project maakt geen data "vrij" in de zin dat het opeens onder
> > andere gebruiksvoorwaarden beschikbaar komt. Het maakt de data misschien
> > anders beschikbaar dan het nu is (anders qua vorm, anders qua periode
> > van beschikbaarheid), maar het verandert niets aan de aard van de data.
>
> Ik bedoelde inderdaad vrij als in bier. Excuses voor de verwarring.
>
> > In tegenstelling tot bijvoorbeeld de wetteksten is de inhoud van het
> > Handelsregister niet vrij van auteursrechten, denk ik. Wetteksten mogen
> > door iedereen gepubliceerd worden, zonder dat je daarvoor toestemming
> > moet hebben. Bij dit register ligt dat denk ik anders.
>
> Het lijkt me dat alleen de de adressen (ik neem aan dat die alleen
> getoond worden?) gezien kunnen worden als feiten, en feiten zijn niet
> auteursrechtelijk beschermd. Wat waarschijnlijk wel beschermd is is de
> database, onder het databankrecht. Echter, de vraag is in hoeverre dat
> geldig is als je maar een deel van de database gebruikt. Misschien dat
> Arnoud (Engelfriet) hier eens zijn licht over moet laten schijnen.
Copyright is hier niet relevant. Het zou mogelijk gewoon onrechtmatig kunnen 
zijn die gegevens te herpubliceren. Welk belang is met de (her)publicatie 
gediend tegenover het belang van diegenen die van de publicatie last 
ondervinden.
>
> > Daarnaast, je publiceert mogelijk persoonsgegevens. Ik denk (weet dat
> > niet zeker, ik ben geen jurist) dat indien het vestigingsadres van een
> > kleine ondernemer overeenkomen met zijn NAW gegevens van zijn woonadres,
> > deze vestiginggegevens als persoonsgegevens aangemerkt kunnen worden.
> > Die mag je niet zomaar publiceren.
>
> Die zijn nu toch ook al beschikbaar via kvk.nl? Als je mijn naam
> intikt bij kvk.nl krijg je ook mijn huisadres. Daar verandert openkvk
> verder niks aan.
Ik dacht dat je op grond van de Wet Persoonsgegevens zo'n database moet 
aanmelden en regels moet opstellen hoe je met die gegevens omgaat.

Een goede vriend van mij heeft zich hier ooit erg in verdiept. Ik zal hem 
vragen of hij hier iets zinnigs over te melden heeft.

Lambert Carsten

More information about the Talk-nl mailing list