[OSM-talk-nl] OpenKVK

Lambert Carsten lhc.osm at solcon.nl
Mon Jun 15 22:16:35 BST 2009


On Monday 15 June 2009 21:22:47 Lambert Carsten wrote:

> Een goede vriend van mij heeft zich hier ooit erg in verdiept. Ik zal hem
> vragen of hij hier iets zinnigs over te melden heeft.

Helaas niet:
> Dit is een uiterst complex gebeuren. Ik word op dit moment al gek van het
> werk dat ik moet doen. Ik was expert Wet persoonsregistraties, maar die wet
> is vervangen door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar heb ik me nooit
> in verdiept. Uiterst ingewikkelde materie waar je lang op moet studeren.
> Die auteurswet kwestie is ook complex. Wat ik zou doen is aan de KVK vragen
> of ze er problemen mee hebben en zo ja op grond waarvan. Daarna zou ik hun
> antwoord uiteraard goed tegen het licht houden.

Lambert Carsten


More information about the Talk-nl mailing list