[OSM-talk-nl] Historische kaarten van de wereld; deze mogen digitaal worden overgetrokken!

Stefan de Konink stefan at konink.de
Wed Mar 4 12:14:53 GMT 2009


Martijn van Exel wrote:
> Stefan, welke 'infra' kun jij bieden om dergelijke informatie 
> beschikbaar te maken?

Ik denk sowieso aan een dedicated database server; bijvoorkeur met een 
temporale database er achter.


Stefan
More information about the Talk-nl mailing list