[OSM-talk-nl] 6PP: een kleine setback (fwd)

Armijn Hemel armijn at uulug.nl
Thu Mar 5 10:10:56 GMT 2009


On Thu, 2009-03-05 at 11:04 +0100, Stefan de Konink wrote:
> Wat vinden we van dit onderstaande linkje?
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> Date: Thu, 05 Mar 2009 10:57:35 +0100
> From: Kees van den Broek <kvdb at kvdb.net>
> To: Stefan de Konink <stefan at konink.de>
> Cc: Armijn Hemel <armijn at uulug.nl>, Freek <freek_osm at vanwal.nl>
> Subject: Re: 6PP: een kleine setback
> 
> On Wed, 2009-03-04 at 22:42 +0100, Stefan de Konink wrote:
> 
> Jullie dit al gezien?
> 
> http://ikregeer.nl/document/BLG15750
> 
> Dat wegenbestand gaat er dus echt nog niet komen voorlopig...
> 
> """
> De Staat is dus niet gerechtigd om het Postcodebestand of de
> Postcodetabel, dan wel de gegevens daaruit, te verwerken in een eigen
> product op een wijze die in de Databankenwet is voorbehouden aan de
> producent van een databank. Zoeken op postcodes in het NWB en het
> herhaaldelijk en systematisch uit het Postcode- bestand opvragen van
> postcodes zijn handelingen voorbehouden aan TNT Post.

Ik vind de argumenten van Falkplan eigenlijk interessanter:

"Het wegenbestand van Falkplan-Andes is superieur aan het NWB en het
toestaan van hergebruik van het NWB zal de vraag naar producten van
Falkplan Andes doen afnemen omdat nieuwe toetreders hun goedkopere
producten makkelijker kunnen afzetten aan afnemers die met mindere
kwaliteit genoegen nemen. Hierdoor is de maatschappelijke schade groter
dan die van Falkplan-Andes, een punt dat, naast de toetsing op
doelmatigheid, bij de heroverweging in bezwaarfase aan de orde moet
komen."

Hebben jullie wel door hoeveel maatschappelijke schade jullie met OSM
toebrengen?

Even zonder dollen, het kopje:

3. Heroverweging naar aanleiding van bezwaargronden TNT Post en Cendris

laat een ander beeld zien. Huisnummerreeksen worden blijkbaar uit het
openbare NWB gesloopt.

armijn

-- 
-------------------------------------------------------------------------
armijn at uulug.nl | http://www.uulug.nl/ | UULug: Utrecht Linux Users Group
-------------------------------------------------------------------------

More information about the Talk-nl mailing list