[OSM-talk-nl] 6PP: een kleine setback (fwd)

Stefan de Konink stefan at konink.de
Thu Mar 5 10:14:13 GMT 2009


On Thu, 5 Mar 2009, Armijn Hemel wrote:

> Ik vind de argumenten van Falkplan eigenlijk interessanter:
>
> "Het wegenbestand van Falkplan-Andes is superieur aan het NWB en het
> toestaan van hergebruik van het NWB zal de vraag naar producten van
> Falkplan Andes doen afnemen omdat nieuwe toetreders hun goedkopere
> producten makkelijker kunnen afzetten aan afnemers die met mindere
> kwaliteit genoegen nemen. Hierdoor is de maatschappelijke schade groter
> dan die van Falkplan-Andes, een punt dat, naast de toetsing op
> doelmatigheid, bij de heroverweging in bezwaarfase aan de orde moet
> komen."

Lees het stuk van PWC eens over kennis en WOB :)

> Hebben jullie wel door hoeveel maatschappelijke schade jullie met OSM
> toebrengen?
>
> Even zonder dollen, het kopje:
>
> 3. Heroverweging naar aanleiding van bezwaargronden TNT Post en Cendris
>
> laat een ander beeld zien. Huisnummerreeksen worden blijkbaar uit het
> openbare NWB gesloopt.

Ziek, dat dan weer wel... nationaliseren die hap :)


Stefan

More information about the Talk-nl mailing list