[OSM-talk-nl] 6PP: een kleine setback (fwd)

Ronald Nooij ronald at ronsoft.nl
Thu Mar 5 10:16:52 GMT 2009


> "Zoeken op postcodes in het NWB en het
> herhaaldelijk en systematisch uit het Postcode- bestand opvragen van
> postcodes zijn handelingen voorbehouden aan TNT Post."

Even een reactie met een dikke knipoog.....
Maar wel een uiting gevoel wat mij bekruipt als ik dat stuk even  
vluchtig heb gelezen...

Als ik deze zin goed begrijp:

1) Alleen TNT mag in het NWB zoeken naar postcodes?
2) herhaaldelijk en systematisch opvragen van postcodes uit hèt(?)  
postcodebestand mag alleen door TNT gedaan worden?


Ik heb grote moeite met de formulering.
Het impliceerd namelijk dat het NWB wel postcodes mag bevatten maar  
deze alleen door TNT gebruikt mogen worden.
Tevens wordt er gesproken over 'het postcode bestand'. Dit is wel erg  
ruim genomen. Wat is HET postcode bestand? Immers... ik heb van al  
mijn klanten ook postcodes in een bestand staan. Die postcodes mag ik  
ook niet meer opzoeken en opvragen?


More information about the Talk-nl mailing list