[OSM-talk-nl] 6PP: een kleine setback (fwd)

Lambertus osm at na1400.info
Thu Mar 5 10:46:49 GMT 2009


We kunnen juridisch dus niet aan de gegevens komen en de commerciële 
bedrijven blijven alles doen om hun belangen te verdedigen. Falkplan 
heeft volgens hun een beter product dan waar veel consumenten kennelijk 
op zitten te wachten (Falkplan's eigen woorden!) maar waarvoor wel de 
volle mep betaald dient te worden, waardoor veel afnemers van hun 
kaarten eigenlijk teveel betalen.

Ons antwoord daarop zou kunnen zijn:
- Meer community building
- Meer rijden, fietsen en mappen
- Meer bekendheid van OSM bij het grote publiek creëren
- Zoveel mogelijk klanten van Falkplan, TomTom e.d. over zien te halen 
OSM te gebruiken (denk aan gemeentes, waterschappen etc.).

Kortom, we hebben de mogelijkheid om Falkplan gewoon failliet 
concurreren met onze combinatie van gratis én superieure data! Het 
verdiende loon voor een monopolistisch bedrijf dat teert op 
belastinggeld en geen flexibiliteit toont. Daarmee kunnen we ook de 
overheid laten zien dat het geen zin heeft de ouderwetse gevestigde 
belangen maar te blijven dienen ten koste van de belastingbetaler.

Zo.

  Ronald Nooij wrote:
> Citeren Armijn Hemel <armijn at uulug.nl>:
>> Ik vind de argumenten van Falkplan eigenlijk interessanter:
>>
>> "Het wegenbestand van Falkplan-Andes is superieur aan het NWB en het
> ....
>> komen."
>>
>> Hebben jullie wel door hoeveel maatschappelijke schade jullie met OSM
>> toebrengen?
> 
> Ik vroeg me na dat stukje inderdaad ook af hoe Falkplan dan tegenover  
> OSM staat.
> Want naar mijn idee begint de dekking van Nederland in OSM ook  
> superieure vormen aan te nemen....
> 
> Ik vind dit een dood eng stuk als ik eerlijk ben.
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

More information about the Talk-nl mailing list