[OSM-talk-nl] 6PP: een kleine setback (fwd)

Ronald Nooij ronald at ronsoft.nl
Thu Mar 5 10:25:28 GMT 2009


Citeren Armijn Hemel <armijn at uulug.nl>:
> Ik vind de argumenten van Falkplan eigenlijk interessanter:
>
> "Het wegenbestand van Falkplan-Andes is superieur aan het NWB en het
....
> komen."
>
> Hebben jullie wel door hoeveel maatschappelijke schade jullie met OSM
> toebrengen?

Ik vroeg me na dat stukje inderdaad ook af hoe Falkplan dan tegenover  
OSM staat.
Want naar mijn idee begint de dekking van Nederland in OSM ook  
superieure vormen aan te nemen....

Ik vind dit een dood eng stuk als ik eerlijk ben.

More information about the Talk-nl mailing list