[OSM-talk-nl] 6PP: een kleine setback (fwd)

Ronald Nooij ronald at ronsoft.nl
Thu Mar 5 10:58:48 GMT 2009


Citeren Stefan de Konink <stefan at konink.de>:
>> Ik vind dit een dood eng stuk als ik eerlijk ben.
>
> Waarom? Ik heb liever dat Top10 vrij komt dan NWB :)

Weet niet... gevoelsmatig.

6PP zie ik als het postcode tabel in NWB
OSM zie ik als de kaarten in NWB.

TNT/Cendris is nogal kien op postcode tabellen omdat het hun verdien  
model zou ondermijnen. TNT is er dus alles aan gelegen om dit soort  
tabellen en databases de nek om te draaien.
Postcodes ansich zijn is gewoon openbare informatie. TNT kan zich dus  
slechts beroepen op database rechten. Als je zelf zo'n tabel hebt  
samengesteld, door met een spider over sites als Funda heen te  
wandelen, in hoeverre zal TNT proberen om je alsnog je nek om te  
draaien en je gewoon financieel kapot te procederen?!

ik weet niet... het is puur een onderbuik gevoel.

More information about the Talk-nl mailing list