[OSM-talk-nl] 6PP: een kleine setback (fwd)

Stefan de Konink stefan at konink.de
Thu Mar 5 11:26:21 GMT 2009


On Thu, 5 Mar 2009, Ronald Nooij wrote:

> TNT/Cendris is nogal kien op postcode tabellen omdat het hun verdien
> model zou ondermijnen. TNT is er dus alles aan gelegen om dit soort
> tabellen en databases de nek om te draaien.
> Postcodes ansich zijn is gewoon openbare informatie. TNT kan zich dus
> slechts beroepen op database rechten. Als je zelf zo'n tabel hebt
> samengesteld, door met een spider over sites als Funda heen te
> wandelen, in hoeverre zal TNT proberen om je alsnog je nek om te
> draaien en je gewoon financieel kapot te procederen?!
>
> ik weet niet... het is puur een onderbuik gevoel.

Ik heb toegang tot de MySQL database van een van zulke sites, maar die
trekken dat bij postcode.nl / webservices vandaan. Dat mag niet,
adressenboeken verzamelen wel :)


Stefan

More information about the Talk-nl mailing list