[OSM-talk-nl] Historische kaarten van de wereld; deze mogen digitaal worden overgetrokken!

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Thu Mar 5 17:06:20 GMT 2009


Frank Steggink schreef:
> Wat de kadasterkaarten aangaat, zijn die niet van overheidswege gemaakt? 
> Artikel 11 van de Auteurswet 1912: "Er bestaat geen auteursrecht op 
> wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht 
> uitgevaardigd, noch op rechterlijke uitspraken en administratieve 
> beslissingen."

Is een kadasterkaart een wet, besluit, of verordening? Anyway, ik heb de
auteurswet erop nageslagen, en het blijkt dat de auteursrechten
vervallen als een werk niet binnen de 70 jaar openbaar gemaakt wordt.

Dus een kadasterkaart is hoe dan ook rechtenvrij, omdat die dingen zo'n
170 jaar oud zijn.

Aan de andere kant, de scan van een kadasterkaart is veel nieuwer... En
of het scannen van een kaart je een auteursrecht oplevert, daar zijn de
meningen over verdeeld...

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list