[OSM-talk-nl] Historische kaarten van de wereld; deze mogen digitaal worden overgetrokken!

Frank Steggink steggink at steggink.org
Thu Mar 5 01:43:42 GMT 2009


Eugene van der Pijll wrote:
> steggink at steggink.org schreef:
>> Het zou helemaal fantastisch zijn om historische informatie van  
>> WatWasWaar e.d. in OSM te krijgen.
>
> Ik weet niet of het een goed idee is om dezelfde OSM-database voor zowel
> historische info als de bestaande situatie te gebruiken... Ik moet er
> niet aan denken hoe de data er in JOSM uit gaat zien. Maar een
> aparte database zou wel mooi zijn.
Dat is een leuk vraagstuk op zichzelf. Er zijn geloof ik wel startdate 
en enddate tags in OSM, maar in hoeverre ze ondersteund worden? Ik vrees 
niet veel. Temporele data wordt in het algemeen niet goed door GIS 
ondersteunt. Ook al zou je wel van startdate en enddate gebruik maken, 
dan is het een ontiegelijke hoeveelheid werk om bestaande data hier mee 
te upgraden. Meestal is niet meer te achterhalen hoe oud een bepaalde 
feature nou is. Is iets nou 10, 100 of 1000 jaar oud?

Het makkelijkst is dus een tweede database, maar als je iets met 
historische informatie wil doen, wil je je natuurlijk niet behelpen met 
een momentopname, maar een bepaalde periode bestrijken.

> Het is niet duidelijk wat de copyright over de kaarten op watwaswaar
> precies inhoudt... De topografische kaarten zijn rechtenvrij, want al
> lang geleden gepubliceerd. Maar de kadasterkaarten zijn voor zovere ik
> weet nog nooit gepubliceerd, tot een paar jaar geleden. Dus zelfs op de
> kaarten uit ~1834 zit mogelijk nog copyright. Het zou goed zijn als je
> daar duidelijkheid over kan krijgen.
Ik heb even gekeken, maar kan niet zo snel vinden wat de claims zijn op 
het materiaal. Vandaar mijn voorbehoud om mijn "inspanningen te delen" 
in mijn eerdere mail, alhoewel dat eerder in het kader van de 
databankwet is. Ik wil nog steeds de makers van Overijssel in Kaart 
aanschrijven voor toestemming, alhoewel ik geen idee heb of dat nodig 
is. Gezien de recente rechtspraak op het gebied van databankenrecht valt 
hier waarschijnlijk door niemand iets zinnigs over te zeggen... Wat de 
Duitse kaarten betreft: die zijn van zo'n slechte kwaliteit dat hier 
geen serieus gebruik van te maken is. Ik krijg er zelfs hoofdpijn van 
als ik er naar kijk. (Waarschijnlijk door een bugje in mijn programma 
die niet goed met greyscale JPEG's overweg kan ;) )

Wat de kadasterkaarten aangaat, zijn die niet van overheidswege gemaakt? 
Artikel 11 van de Auteurswet 1912: "Er bestaat geen auteursrecht op 
wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht 
uitgevaardigd, noch op rechterlijke uitspraken en administratieve 
beslissingen." Ook zijn de makers natuurlijk allang overleden. Ik zou 
het bijzonder vreemd vinden als daar auteursrechten op rusten, maar ik 
ben geen jurist.

Al deze onduidelijkheid zorgt er wel voor dat creatief (her-)gebruik met 
veel hindernissen te maken krijgt. Erg jammer allemaal, dus hoop ik van 
harte dat WatWasWaar mee wil werken.

Frank
More information about the Talk-nl mailing list