[OSM-talk-nl] 6PP: een kleine setback (fwd)

Stefan de Konink stefan at konink.de
Thu Mar 5 19:48:40 GMT 2009


Ante wrote:
> Is het NWB te downloaden? Je kan er een kaart van maken. Dat is mogelijk geen 
> inbreuk. Die kaart kan je vergelijken met OSM. Waar de kaarten verschillen kan 
> je zelf gaan meten. 

NWB is als bitmap beschikbaar. We kunnen het wel tracen :)

> Maar als de resulterende kaart vrij is, kan je die ook voor meten gebruiken, 
> en een eigen databank aanleggen (OSM database aanvullen).

Lijkt me geen probleem om dat te doen :)


Stefan
More information about the Talk-nl mailing list