[OSM-talk-nl] 6PP: een kleine setback (fwd)

Stefan de Konink stefan at konink.de
Thu Mar 5 20:46:09 GMT 2009


Milo van der Linden wrote:
> Nee.

Wrom niet? Lijkt me de ultieme spijker in de kist.


Stefan
More information about the Talk-nl mailing list